Arkiv for februar 15th, 2016

Tomas Martin Holtan, Kartverket og Stein Moen, Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)

  • Av: Sverre

Stein Moen er løytnant i OPLK strukturen i Heimevernet. Han er tilknyttet HV-01, Oslofjorden heimevernsdistrikt, hvor han har stilling som milgeo offiser i avdelingen med ansvar for etterretning og sikkerhet i distriktsstaben. Jobber også for Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS). Har de siste 9 år jobbet for å bygge opp ett GeocelleNettverk på Østlandet, en […]

Les mer

Arne Håkon Sandnes, Møre og Romsdal fylkeskommune

  • Av: Sverre

  Prosjektleder for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden(IntRo), og rådgiver natur- og marinforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Utdanning: Cand.mag i Akvakultur fra NTNU i 2004, Cand.mag adjunkt fra Høgskolen i Volda, samt Bachelor i Idrettsvitenskap fra NTNU. Multiktiterieanalyse i ArcGIS som verktøy for helhetlig arealplanlegging Presentasjon av en ny metode for helhetlig kystsoneplanlegging basert på […]

Les mer

Steffen Myrseth, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Av: Sverre

Steffen Myrseth arbeider som rådgiver og jurist i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen – Kart- og planlovseksjonen. Rapport om bygningsdelen i matrikkelen, hva skjer videre? KMD mottok i mai arbeidsrapporten “Strategi for bygningsdelen i matrikkelen” fra Kartverket. Departementet tar sikte på å komme med et høringsnotat om dette i løpet av våren 2016. Departementet vil gjennomgå […]

Les mer
Annonser