Faggruppe bygg, plan og geodata

Mandat:

  • Faggruppene er støtteorgan for sekretariatet og styret innen sitt fagområde.

Faggruppa er med å arrangerer Plan, bygg og geodata, kommunal geomatikkonferanse og andre kurs og seminar med målgruppe kommunale saksbehandlere.

 

Medlemmer i faggruppen:

Siv Byfuglien, Etnedal kommune (leder)

Hermod Johansen, Tromsø kommune

Gro Heidi Sommerstad, Kongsberg kommune

Anne Kirsten Stensby, Kartverket

Hilde Sørlie, Bærum kommune

Marianne Meinich, GeoForum (sekretær) tlf. 951 06 158

 

Annonser