Faggruppe bygg, plan og geodata

Mandat:

Faggruppene er støtteorgan for sekretariatet og styret innen sitt fagområde.

Faggruppa er med å arrangerer Plan, bygg og geodata, kommunal geomatikkonferanse og andre kurs og seminar med målgruppe kommunale saksbehandlere.

 

Medlemmer i faggruppen:

Siv Byfuglien, Etnedal kommune (leder)

Christoffer Heldal Helgesen, Kongsberg kommune

Hilde Sørlie, Bærum kommune

Ove Jørgensen, Kartverket

Marianne Meinich, GeoForum (sekretær) tlf. 951 06 158

Annonser