Styret i GeoForum

Styret i GeoForum etter representantskapsmøtet 2022

 

Styreleder:

Tomas Martin Holtan, Kartverket,

tlf 928 89 293

Tomas.Martin.Holtan@kartverket.no

 

Nestleder:

Terje Midtbø, NTNU

tlf 486 06 490

terjem@ntnu.no

 

Styremedlemmer:

Linn Fritsvold, Geodata AS, linn.fritsvold@geodata.no

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune, eirik.mannsaker@stavanger.kommune.no

Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang, kjersti.nordskog@agendakaupang.no

Janike M. Rype, Tromsø kommune, janike.marlen.rype@tromso.kommune.no

Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak AS, torgunnar.overli@asplanviak.no

 

Varamedlemmer:

Andreas Dyken, Kartverket, Andreas.Dyken@kartverket.no

Torleiv Lohne, Field Group

 

Annonser