Internasjonal gruppe

Internasjonal gruppe er et støtteorgan for sekretariatet og styret i GeoForum i internasjonale faglige spørsmål. Den skal være representativt sammensatt av aktive utøvere innen internasjonal virksomhet.

Leder:

Ivar Maalen-Johansen (ISPRS), NMBU

Medlemmer:

Kirsti Lysaker (FIG)

Dag Høgvard (KDD)

Terje Midtbø (NTNU)

Birgitte Wang Schumacher (GI Norden), GeoForum

Sekretær:

Birgitte Wang Schumacher, GeoForum

Referater 2017

Aktiviteter i Internasjonal gruppe 2016_2017

Annonser