Internasjonal gruppe

Internasjonal gruppe er et støtteorgan for sekretariatet og styret i GeoForum i internasjonale faglige spørsmål. Den skal være representativt sammensatt av aktive utøvere innen internasjonal virksomhet.

Leder:

Ivar Maalen-Johansen (ISPRS), NMBU

Medlemmer:

Kjersti Lysaker (FIG)

Kristoffer Kristiansen (ICA), Kartverket

Sverre Røed-Bottenvann (GI Norden), GeoForum

Sekretær:

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Referater 2017

Aktiviteter i Internasjonal gruppe 2016_2017

Annonser