Erling Guderud, Asker kommune

Erling Guderud

Leder av planavdelingen i Asker kommune. Utdanning, master i Arealplanlegger med videreutdanning innen offentlig styring og ledelse. Startet med byggesaksbehandling i 2012 og har videre beveget seg over til plansaksbehandling, og senere leder for planavdelingen.

Tanker og erfaringer etter lovendringen 1. juli

Foredraget vil presentere erfaringer fra lovendringen 1.juli 2015 (søknadsplikten) i et perspektiv sett fra byggesaksbehandling og planarbeid i Asker kommune. Hva har lovendringen medført? Har plan- og bygningsavdelingen fått færre søknader og oppgaver?

Annonser