Arne Håkon Sandnes, Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Arne Håkon Sandnes_web

Prosjektleder for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden(IntRo), og rådgiver natur- og marinforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Utdanning: Cand.mag i Akvakultur fra NTNU i 2004, Cand.mag adjunkt fra Høgskolen i Volda, samt Bachelor i Idrettsvitenskap fra NTNU.

Multiktiterieanalyse i ArcGIS som verktøy for helhetlig arealplanlegging

Presentasjon av en ny metode for helhetlig kystsoneplanlegging basert på en digital multikriterieanalyse. Metoden er utviklet gjennom IntRo -et interkommunalt prosjekt for planlegging og forvaltning i Romsdalsfjorden. Metoden og analyseverktøyene er enkelt overførbare til planlegging av både sjø- og landarealer i andre områder.

Annonser