Internasjonalt

GeoForum er medlem i følgende internasjonale organisasjoner:

GeoForum er i tillegg medlem i nettverket GI Norden

 

 

 

 

 

 

 

Annonser