Utdanning- og forskningsgruppa

Leder

Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet

Medlemmer

Torbjørn Kravdal, NTNU Gjøvik

Reidun Kittelsrud, Kartverket

Kasper Jensen Nordeng, student NTNU

Jorunn Kragset, Norkart / Geomatikkbedriftene

Ivar Maalen-Johansen, NMBU

Terje Midtbø, NTNU

Birgitte Wang Schumacher, GeoForum

 

Aktiviteter 2017

Utdanning- og forskningsgruppas aktiviteter 2016 og 2017

 

Annonser