Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger vi har lagret for å utøve våre tjenester overfor medlemmer.

Hva dette betyr for deg som medlem
Det nye regelverket krever at alle virksomheter innhenter tydelig samtykke for å kunne kommunisere med deg. Samtykket gjelder for lokalavdelingen dere er medlem av – og for GeoForum sentralt (sekretariatet) og utveksling av informasjon mellom lokalavdelinger og GeoForum sentralt.
Eksempel på informasjonsutveksling mellom sekretariatet og hver lokalavdeling er medlemslister for utsending av informasjon om lokale arrangement.
GeoForums sekretariat og lokalavdelinger vil ikke benytte seg av medlemmenes personopplysninger til noe annet – eller mer – enn det vi har gjort tidligere. Personopplysningene brukes kun for å ivareta medlemskapet ditt.
For å forsikre oss om at alle våre medlemmer samtykker til å fortsatt motta informasjon fra GeoForum må vi be om at alle gir oss tilbakemelding på dette innen 24. mai.
Samtykke kan gis her: https://geoforum.pameldingssystem.no/samtykke-bruk-av-personopplysninger

Husk at du når som helst kan ta kontakt med oss for å endre eller trekke samtykket med mindre opplysningene er helt nødvendige for oss for å ivareta ditt medlemskap.

Medlemskap
For våre medlemmer har vi lagret personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, arbeidsgiver, e-post adresse og medlemstype (personlig medlem; personlig medlem ansatt hos bedriftsmedlem; pensjonist; student). GeoForum trenger kontaktinformasjon til medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Informasjon sendes primært til e-postadressen du er registrert med.

Medlemmenes navn og adresse oversendes til forlaget (Fagbokforlaget) i forbindelse med utsendelse av Kart og Plan, til trykkeriet (Grøset) ved utsendelse av Posisjon (mottakere av papirutgaven). Adresselistene slettes etter bruk.
Vi utleverer ikke opplysningene fra medlemsregisteret vårt til andre, men deler dette ved behov til lokalavdelingene for at de skal ivareta og følge opp medlemskapet. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Nyhetsbrev
Som medlem hos oss har du automatisk blitt mottaker av vårt nyhetsbrev. Epostadressene lagres hos tredjepart Mailchimp – og kan ikke benyttes av denne leverandøren til annet formål. Epostadressen din slettes fra databasen når du melder deg ut som medlem, eller om du gir oss tilbakemelding på at du ikke ønsker å motta nyhetsbrev. Man kan også melde seg av nyhetsbrevet direkte i siste nyhetsbrev som du mottok, informasjon om dette skal du finne i bunnen av nyhetsbrevet.

Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside, nyhetsbrev og e-post er det mulig å melde seg på kurs og konferanser. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger, arbeidsgiver, deltakelse i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes ett år etter gjennomføringen av arrangementet, mens sensitive opplysninger (allergier) slettes umiddelbart etter arrangementets slutt. GeoForums ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte i lokalavdelingene er bundet av taushetserklæringer, for å behandle helseopplysninger (allergier) på en korrekt måte.

Kontakt oss
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Wenche Øksnes Fjeldavli, som er ansvarlig for medlemsregisteret. Wenche kan nås på wenche@geoforum.no eller på 917 41 441.

Vi håper dere svarer innen fristen vi har satt. Vi trekker ut en besvarelse og vedkommende får fri deltakelse på et valgfritt sentralt arrangement.

Annonser