Unn Disch Kihle, Kartverket

Unn Disch Kihle

Unn Disch Kihle er sjefs-ingeniør ved Kartverket. Har vært ansatt i Kartverket i 9 år med ansvar for systemforvaltningen av landets offisielle eiendomsregister, matrikkelen. Siden august 2015 prosjektleder for prosjektet  «Kommunereform i en digital virkelighet».

Kommunereform i en digital virkelighet

Den nye kommunereformen som Stortinget har gitt sin tilslutning til, vil medføre at mange vil flytte «digitalt til en ny kommune». De sammenslåtte kommunene får en ny digital hverdag med blant annet nye kommunenumre, nye gårds- og bruksnumre og nye vegadresser. Kartverket er tildelt en nasjonal rolle som koordinator for kommunereformen over revidert nasjonalbudsjett 2015, som blant annet innebærer å synliggjøre avhengighetene på IKT-siden mellom kommunale og nasjonale dataregistre – men også å ta ansvaret for å utvikle en løsning av test av matrikkeldata med nye strukturer. Den første kommunesammenslåingen i den nye digitale virkeligheten er Nye Sandefjord kommune fra 1. januar 2017.

Annonser