Sigrid Elvenes, NGU

Sigrid Elvenes

Sigrid Elvenes er forsker ved Norges geologiske undersøkelse i Trondheim, og jobber først og fremst med kartlegging av havets bunn. Hun har en mastergrad i maringeologi fra Universitetet i Tromsø og UNIS på Svalbard (2009), og ellers en tverrfaglig bakgrunn med bachelorgrader i språkfag og i geografi fra Universitetet i Bergen og UNIS.

Marine grunnkart på Søre Sunnmøre

Havbunnen er usynlig for de fleste av oss, og mange tenker sjelden på at terrenget og grunnforholdene under vann kan variere akkurat like mye som på land. I fem sunnmørskommuner er NGU nå i ferd med å hente dette fremmede landskapet fram i lyset – vi lager marine grunnkart i målestokk 1:20 000 som i detalj viser havbunnens utseende og egenskaper. Kartene er basert på nøyaktige dybdemålinger fra Kartverket og omfattende feltobservasjoner, og skal gjøres tilgengelige for alle i mai 2016.

Annonser