Lars Elsrud, Kartverket

Lars Elsrud

Lars Elsrud leder matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket, og har arbeidet i Kartverket siden 2001. De årene GeoForum hadde faggruppe for eiendom ledet han denne. Han har tidligere arbeidet i Statens vegvesen både ved vegkontorer som grunnerverver og i Vegdirektoratet med utbyggingssaker, og han har jobbet med landmåling i jordskifteretten. Han er utdannet jordskiftekandidat/eiendomsutformer fra NLH (NMBU) i 1994.

Matrikkelen; en nasjonal felleskomponent

I 2010 kom Difi med rapporten «Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor». Den var beslutningsgrunnlag for hvilke felleskomponenter som skal styres og forvaltes som nasjonale felleskomponenter. Så langt er det valgt ut 7 nasjonale felleskomponenter, matrikkelen er en av disse. Foredraget vil presentere litt rundt matrikkelen som nasjonal felleskomponent. Og berøre noen utfordringer som følger av digitaliseringen av samfunnet, og dermed økende bruk av informasjonen fra denne nasjonale felleskomponenten til å løse forskjellige oppgaver. Dette også i lys av at matrikkelen sin rolle i forhold til publisitet.

Annonser