Frode Skjævestad, Kystverket

Frode Skjævestad

Frode Skjævestad jobber i Geodatatjenesten i Kystverket. Frode er Cand.polit med hovedfag i geografi. I tillegg har han en mastergrad i Geoinformatikk. Han har jobbet med GIS og geodata i Aust-Agder fylkeskommune og Avinet i tillegg til i Kystverket.

På trygg grunn eller på dypt vann

Samordningsgruppa i Norge digitalt har nedsatt en arbeidsgruppe for å forbedre tilgangen til og omfanget av marine og maritime data i den nasjonale geografiske infrastrukturen. Kystverket leder denne arbeidsgruppen. Presentasjonen vil gå gjennom målsetninger og ambisjoner, sammensetning og arbeid i gruppa.

Annonser