Ressurser for lokalavdelingene

Rutiner for planlegging og gjennomføring av lokale arrangement

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til rutiner ved planlegging, gjennomføring og etterarbeid ved lokale arrangement etter forespørsel fra lokalavdelingene. Denne er ment som en huskeliste som kan benyttes hvis lokalavdelingene ønsker.

Merverdiavgift – en praktisk oversikt (litt omstendelig)

Innhenting av priser fra hotell splittet på mva 

Rutiner for lokalavdelingene 12012024

Fremdriftsplan og kjøreplan

Maler som kan benyttes:

Budsjettmal_Lokale Geomatikkdager

Mal_program

Program to sesjoner til utsendelse

Evalueringsskjema

Tips til møteledere

Orientering til foredragsholdere

PP-mal GeoForum

PP mal åpning konferanser

Presentasjon GeoForum for studenter

Lokale geomatikkdager – tid og sted

Oversikt over tid og sted for lokale geomatikkdager 2024

GeoKlar Beredskapskonferanser – tid og sted

GeoKlar Beredskapskonferanser 2024

 

Referat fra lederkonferansen

Referat fra Lederkonferansen 2020

Referat fra Lederkonferansen 2019

Referat fra Lederkonferansen 2018

Lederkonferansen 2017

Det ble avholdt lederkonferanse i januar 2017 fremfor november 2016. Det ble derfor ikke avholdt lederkonferanse i 2016.

Lederkonferansen 2015

Lederkonferansen 2014

Annonser