Ressurser for lokalavdelingene

Rutiner for planlegging og gjennomføring av lokale arrangement

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til rutiner ved planlegging, gjennomføring og etterarbeid ved lokale arrangement etter forespørsel fra lokalavdelingene. Denne er ment som en huskeliste som kan benyttes hvis lokalavdelingene ønsker.

Arrangement, priser og momsbehandling

Rutiner for lokalavdelingene

Rutiner med tidsplan- oversikt

Mal for oppsett av påmelding til lokale arrangement på høring

Maler som kan benyttes:

Budsjettmal_Lokale Geomatikkdager

Mal_program

Program to sesjoner til utsendelse

Evalueringsskjema

Tips til møteledere

Orientering til foredragsholdere

PP-mal GeoForum

Presentasjon GeoForum for studenter

Lokale geomatikkdager – tid og sted

Lokale arrangement 2022

Møte med lokalavdelingsledere

Referat fra lederkonferansen

Referat fra Lederkonferansen 2020

Referat fra Lederkonferansen 2019

Referat fra Lederkonferansen 2018

Lederkonferansen 2017

Det ble avholdt lederkonferanse i januar 2017 fremfor november 2016. Det ble derfor ikke avholdt lederkonferanse i 2016.

Lederkonferansen 2015

Lederkonferansen 2014

Annonser