GeoForums vedtekter

Vedtekter

Mindre vedtektsendringer ble vedtatt på representantskapsmøte 2020. Nye vedtekter legges ut på denne siden når referatet fra møte er godkjent. Link til saken er her

 

Annonser