Stipend

GeoForum deler hvert år ut stipender til medlemmer (inkl. studentmedlemmer).  Stipendmidlenes samlede størrelse fastsettes av GeoForums styre og er hvert år på kr 50.000,-

GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Medlemmer og spesielt studentmedlemmer har mulighet til å søke. Stipendet lyses ut tre ganger i året med søknadsfrist 15. januar, 15. april og 15. september. Eventuelle spørsmål sendes til geoforum@geoforum.no.

 

Beskriv tydelig beløpet det søkes om, hva beløpet skal brukes til, hvem som søker og om du mottar annen støtte. Legg gjerne inn et budsjett hvor det kommer frem hvordan prosjektet/aktiviteten skal finansieres.

En søknad gjelder en person. Hvis dere er en gruppe som arbeider sammen om et prosjekt, må hver person sende inn egen søknad.

Tildeling forutsetter at mottaker leverer bidrag om prosjektet/aktiviteten til medlemsbladet Posisjon.

 

Eksempler på tidligere tildelinger er:

» støtte til videreutdanning i GIS

» (student) fikk 5000 kr til Geomatikkdagene

» Støtte til kompetanseheving

» Støtte til feltarbeid ifm masteroppgave

» Reisestøtte for å delta som foredragsholder på konferanse i utlandet

 

Stipendtildelinger 2019 og 2020

Stipendtildelinger 2021

stipend 2022 og 2023

Alle søknader må skrives i dette skjemaet:

Stipendsøknad

  • Beskriv hva du søker om midler til og stipendbeløpets størrelse
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Stipendmidlene fordeles av en stipendkomité bestående av to tillitsvalgte i GeoForum. Komiteen består av:

Linn Fritsvold, Equinor

Christian Andresen, Norkart

Stipend kan bare tildeles en gang til samme person i løpet av en toårsperiode. Tildelingen skal være enstemmig, og avgjørelsene begrunnes ikke. Stipendmottakere forplikter seg til å skrive en artikkel i Posisjon om formålet med de tildelte midlene.

Annonser