Stipend

GeoForum deler hvert år ut stipender til medlemmer (inkl. studentmedlemmer).  Stipendmidlenes samlede størrelse fastsettes av GeoForums styre og er i 2022 på kr 50.000,-

GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Medlemmer og spesielt studentmedlemmer har mulighet til å søke. Stipendet lyses ut tre ganger i året med søknadsfrist 15. januar, 15. april og 15. september. Eventuelle spørsmål sendes til geoforum@geoforum.no. Beskriv tydelig hva det søkes om/til, hvem som søker og eventuell annen delfinansiering. Eksempler på tidligere tildelinger er:

» “Kari Nordmann fikk 12 000 kr til videreutdanning i GIS”

» “Ola Nordmann (student) fikk 5000 kr til Geomatikkdagene”

Stipendtildelinger 2019 og 2020

Stipendtildelinger 2021

Alle søknader må skrives i dette skjemaet:

Stipendsøknad

  • Beskriv hva du søker om midler til og stipendbeløpets størrelse
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Stipendmidlene fordeles av en stipendkomité bestående av to tillitsvalgte i GeoForum. Komiteen består av:

Gro Helland, Statens vegvesen
Andreas Dyken, Kartverket

Stipend kan bare tildeles en gang til samme person i løpet av en toårsperiode. Tildelingen skal være enstemmig, og avgjørelsene begrunnes ikke. Stipendmottakere forplikter seg til å skrive en artikkel i Posisjon om formålet med de tildelte midlene.

Annonser