Steffen Myrseth, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Steffen Myrseth_web

Steffen Myrseth arbeider som rådgiver og jurist i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen – Kart- og planlovseksjonen.

Rapport om bygningsdelen i matrikkelen, hva skjer videre?

KMD mottok i mai arbeidsrapporten “Strategi for bygningsdelen i matrikkelen” fra Kartverket. Departementet tar sikte på å komme med et høringsnotat om dette i løpet av våren 2016. Departementet vil gjennomgå arbeidsrapporten og utfordringene med bygningsdelen i matrikkelen.

Annonser