Om faggruppene

GeoForum har fire faggrupper som behandler saksområder av stor betydning for organisasjonen. For hver av gruppene gis det informasjon om mandat, sammensetning og saker de behandler.

Annonser