Geodesi- og hydrografidagene

Geodesi- og hydrografidagene er et forum for diskusjon av gjeldende vitenskapelig utvikling og anvendelser innen geodesi og hydrografi. Konferansen henvender seg til ansatte og studenter ved universiteter og forskningsinstitutter og representanter fra offentlige institusjoner, myndigheter og bedrifter som driver med geodesi og hydrografi. Blandingen av vitenskapelige og anvendelsesrelaterte presentasjoner skal stimulere til diskusjon og samtaler utover grensene til egen institusjon/bedrift og dermed stimulere til samarbeid eller samhandling.

Programkomité: 

  • Dagny Lysaker, Lillestrøm kommune 
  • Ove Omang, Kartverket 
  • Swen Roemer, UiS 
  • Jon Haugland, BaneNOR 
  • Per Helge Aarnes, Equinor 

Konferanse 2024:

Send inn forslag til foredrag for 2024-konferansen nå.

Her finner du etter hvert program og påmelding.

 

Tidligere program:

Program for Geodesi- og hydrografidagene 2023 (1)

Program for Geodesi- og hydrografidagene, november 2022 (1)

Program Geodesi- og hydrografidagene 2021

 

Annonser