Hordaland

GeoForum Hordaland

GeoForum Hordaland er en aktiv lokalavdeling med hovedsete i og rundt Norges nest største by, Bergen. Omegnkommunene spiller også en viktig rolle, både som vertskommuner for konferanser og bidrag innad i styret og programkomitéer. Det er samtidig fokus på sektornøytralitet, og vi har representanter fra både det private marketed, offentlige etater og akademia i styret per dags dato.

Full oversikt over styrets medlemmer finner du her: Styret i GeoForum Hordaland

 

GeoForum Hordaland arrangerer 4-5 små og store geomatikkrelaterte konferanser og seminarer hvert år. Vi har vårt store nasjonale trekkplasteret Eiendomskonferansen. Vi har sammen med UiB og HVL skapt en tradisjon med den årlige GIS-dagen.  Vi har lokale geomatikkdager annethvert år (partallsår), i tillegg til mindre arrangmenter spesielt knyttet opp mot studenter.

Se full oversikt over arrangementene våre lenger ned.

 

Vi sitter pris på og gjør ekstra stas på medlemmene våre! Vi har blant annet rabatterte priser på alle arrangementene våre og vi gir også ut en rekke stipender som både studenter og vanlige medlemmer kan søke på.

Les mer / meld deg inn her: Medlemsinformasjon

 

Fakturainformasjon

E-postadresse til lokalavdelingsleder: hordaland@geoforum.no
Organisasjonsnr. 988865109
Fakturaadresse: hordaland@geoforum.no

eller:

GeoForum Hordaland
c/o Harald J. Stanghelle
Smedbrekka 6
5936 MANGER

 

Vedtekter og møteprotokoller, GeoForum Hordaland

Lokale vedtekter Hordaland 
Årsmøter

 

Aktiviteter

2023:

November:  GIS-dagen 2023, Bergen 
Desember: Fagdag 2023: Lokale temadata i planlegging

2024:

Januar: Lokale Geomatikkdager 2024 (mer info kommer)
Februar/Mars: StartskuddGEO 2024 (mer info kommer)

 

Tidligere aktiviteter:

2023

Mai – StartskuddGEO 2023
Oktober: Eiendomskonferansen 2023

2022:

GIS-dagen i Bergen 2022
Fagdag temadata i planleggingen 2022
Eiendomskonferansen 2022
Lokale geomatikkdager i Hordaland 2022

2021:

GIS-dagen 2021
Årsmøte 2021
Eiendomskonferansen 2021

2020

Lokale geomatikkdager 2020
Lokale geomatikkdager i Hordaland 2020
Eiendomskonferansen 2020

Eldre:

Eiendomskonferansen 2019
GIS-dagen 2019

GIS-dagen 2018
Eiendomskonferansen 2018
Arbeidsprogram 2018
Sommersamling 2018 (AVLYST)
Lokale geomatikkdager 2018
Eiendomskonferansen 2018

GIS-dagen 2017
Eiendomskonferansen 2017

GIS-dagen 2016
Eiendomskonferansen 2016

GIS-dagen november 2015
Eiendomskonferansen 2015

Eiendomskonferansen 2014

 

Foredrag:

Foredrag ligger ikke lengre offentlig. Send mail til marianne@geoforum.no om det er et spesielt foredrag du er ute etter.

Foredrag fra Lokale geomatikkdager 2020
Foredrag fra Eiendomskonferansen 2019
Foredrag fra fagdag plan, bygg og oppmåling 2019
Foredrag fra GIS- dagen 2018
Foredrag fra Eiendomskonferansen 2018
Foredrag fra lokale geomatikkdager 2018
Foredrag fra eiendomskonferansen 2017
Foredrag fra fagdag rettigheter og tinglysing 2017
Foredrag fra Eiendomskonferansen 2016
Foredrag fra GIS-dagen november 2015
Foredrag fra Eiendomskonferansen 2015
Foredrag fra Eiendomskonferansen 2014

Eldre foredrag

Annonser