Erland Røed, Kartverket

Erland Røed

Erland Røed er tilsatt i Kartverket. Han arbeider med ulike typer leveranser fra Kartverket til beredskapsetatene.

Beredskapsløsninger i Geonorge.

Foredraget vil belyse dagens situasjon når det gjelder den sivile beredskapen i Norge sett fra et geofaglig ståsted. Videre vil det bli en gjennomgang av Kartverkets viktigste bidrag til en økt, nasjonal beredskap.

Annonser