Årets beste geomatikkoppgaver

Rekruttering- og profileringsprosjektet til GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene vil – om det er gode nok kandidater – dele ut priser for årets beste geomatikkoppgaver.

Det er faglærere ved utdanningsinstitusjonene som skal foreslå kandidater. Prisene deles ut året etter at oppgavene er levert.

Se statutter for prisene i eget dokument. Merk at siden Geomatikkdagene i år er flyttet fra våren til høsten, er fristen for å sende inn aktuelle kandidater 20. august – og ikke 1. februar slik det står i statuttene.

Statutter-årets-beste-geomatikkoppgaver_revidert 2018_

Våren 2020 ble de beste oppgavene for 2019 presentert. Vinnerne ble:

Kåringen ble gjennomført som webinar den 18. juni – og vinnerne presenterte sine oppgaver. Se opptaket av webinaret her 

 

På Geomatikkdagene 2019 ble det kåret vinnere av beste oppgaver for 2018. Vinnerne ble:

  • Beste master: Ruben Schmidt Mällberg og Valdemar Rolfsen for oppgaven Map Creation from Semantic Segmentation of Aerial Images Using Deep Convolutional Neural Networks. Oppgaven ble levert ved NTNU i Trondheim
  • Beste bachelor: Christoffer Heldal Helgesen, Gjermund Wold, Trygve Waaktaar Åsheim og Rune Kjærland for oppgaven Dokumentasjon og presentasjon av kulturminner. Oppgaven ble levert ved Høgskulen på Vestlandet

På Geomatikkdagene 2018 ble det kåret vinnere av beste oppgaver for 2017. Vinnerne ble:

  • Beste master: Marianne Løvås for oppgaven Increasing the Accuracy of Positioning in Mobile Mapping System. Oppgaven ble levert ved NTNU i Trondheim
  • Beste bachelor: Ivar Lerang Fossåskaret for oppgaven GIS-analyse av ferdsel i Jotunheimen i førmoderne tidsaldre. Oppgaven ble levert ved NTNU i Gjøvik

Under Geomatikkdagene 2017 ble det kåret vinnere av årets beste geomatikkoppgaver for 2016. Vinnerne ble:

  • Beste master: Håkon Bråten for oppgaven Indoor positioning using Bluetooth. Oppgaven ble levert ved NTNU i Trondheim.
  • Beste bachelor: Caroline Otterstad, Maiken Tøsse og Hanne Ask Kronstad for oppgaven Monitorering av deformasjoner i fjell ved bruk av totalstasjon og laserskanner. Denne ble levert ved Høgskulen på Vestlandet.

 

 

Annonser