Stillingsannonser

KMD søker rådgiver (jurist) i Planavdelingen

  • Kommunal- og moderniseringsdepartemetet
  • Søknadsfrist: 12. april 2021

Departementet er øverste planmyndighet og har ansvar for å forvalte plan- og bygningsloven. Avdelingen har stort faglig og juridisk ansvar, blant annet knyttet til veiledning, lovtolkning og lovutvikling innen fagfeltet. Du vil arbeide sammen med kolleger med ulik fagbakgrunn innen arealpolitiske områder som by- og tettstedsutvikling, forvaltning av fjell- og strandområder, sjø- og vassdragsområder m.v.

Les mer
Annonser