Stillingsannonser

Statnett søker ingeniør/master GIS, sjøbunnskartlegging og marine operasjoner

 • Oslo, Sandnes, Bergen, Trondheim
 • Statnett
 • Søknadsfrist: 05. februar 2024

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, og legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning. Ønsker du å være med på dette viktige arbeidet? […]

Les mer

Jevnaker kommune søker fagansvarlig GIS/Geodata/landmåling

 • Jevnaker
 • Jevnaker kommune
 • Søknadsfrist: 18. februar 2024

Vi har ledig fast 100% stilling som fagansvarlig innenfor Gis, geodata og landmåling og søker en engasjert og dyktig medarbeider.  Stillingen ligger innenfor kommunalsjefområdet Plan og samfunn som pr. i dag er organisert med virksomhetsområdene Vei, vann og avløp, Eiendomsdrift og forvaltning, Brann- og redning samt en egen fagstab som innbefatter områdene: Plan, næring, samfunnsutvikling, […]

Les mer

Geodata søker erfaren konsulent/seniorkonsulent GIS

 • Oslo, Stavanger, Trondheim
 • Geodata
 • Søknadsfrist: 16. februar 2024

Erfaren Konsulent/Seniorkonsulent GIS Ser du etter en arbeidsgiver som gir deg trygghet og fleksibilitet samtidig som du får utfordret deg på ny teknologi? Det er hverdagen i Geodata! Sammen lager vi visuelle og spennende app- og nettløsninger basert på verdens beste kartteknologi. Vi jobber i tverrfaglige team med prosjekter av ulik størrelse og et bredt spekter […]

Les mer

Haugesund kommune søker geodataingeniør årsvikariat

 • Haugesund
 • Haugesund kommune
 • Søknadsfrist: 23. februar 2024

Enhet for byutvikling har 37 ansatte, som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Enheten har blant annet ansvar for kommunens reguleringsplaner, byggesaker, arbeid med klima- og miljøoppgaver, mobilitet og samferdsel – i tillegg til oppgaver innenfor oppmåling, kart og geodata, hvor denne stillingen vil inngå. I enhet for Byutvikling møter man utfordringer på alle nivåer, og arbeidet […]

Les mer
Annonser