GeoKlar

GeoForum vil arrangere regionale beredskapskonferanser i hele landet.

Hovedtema for konferansen er kartet og tilgjengelig geografiske temadata som grunnlag for en felles situasjonsforståelse. Å være geoklar er en forutsetning for å håndtere klimaendringer og andre beredskapsutfordringer.

Geografiske data forteller oss hvor jobben skal gjøres – geografiske temadata og analyser kan hjelpe oss til å gjøre jobben riktig på rett sted. De som trenger dataene, må vite at dataene finnes, og ha de tilgjengelige når noe skjer.

Konferansene vil øke kompetansen ved utveksling av erfaringer og problemstillinger mellom ulike fagområder og forvaltningsnivå.

GeoForum har mottatt søkbare kompetansemidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet for å arrangere regionale konferanser. Det er GeoForums lokalavdelinger som skal arrangere konferansen over hele landet i løpet av 2024. En bredt sammensatt programkomité har utarbeidet en program-mal som tar for seg tematikk som bør med, med lokale eksempler og erfaringer.

Neste konferanser:

GeoKlar Innlandet 28. august

Avholdte konferanser:

GeoKlar_2024_Program_Sundvolden

Program-GeoKlar-i-Sliperiet-Larvik-4-april-24.pdf

Annonser