Bli medlem

GeoForum er en uavhengig interesseorganisasjon for geomatikk

 • Vi arbeider for synliggjøring og utvikling av geomatikkfagene
 • Vi fremmer geomatikkfagenes betydning i samfunnet
 • Vi skaper møteplasser for nettverksbygging og kompetanseheving
 • Vi setter fagpolitiske spørsmål på dagsorden

Som medlem får du:

 • Medlemspriser på kurs og konferanser
 • Faglig nettverk og nyheter
 • Mulighet for å bli tillitsvalgt å påvirke organisasjonen
 • Tilgang til medlemsbladet Posisjon og tidskiftet  “Kart og Plan”
 • Mulighet for å søke stipend
 • Studenter får mulighet til å delta gratis på noen arrangementer. Mer info ifm hvert arrangement gis spesifikt.

Meld deg inn som medlem her
Et års medlemskap koster kr 400,-. ½ pris for student og pensjonist.

Her finner du personvernerklæringen som gjelder for medlemmer i GeoForum

GeoForum vervebrosjyre

Som bedriftsmedlem får du:

 • Gratis stillingsannonser på www.geoforum.no
 • Tilgang til medlemsbladet Posisjon og tidskiftet Kart og Plan
 • Påvirke faglig utvikling i Norge
 • Delta i faglige nettverk

Meld deg inn som bedriftsmedlem her

Et års medlemskap koster kr 5.000,-.

 

 

Annonser