Organisasjonen

GeoForum er en landsomfattende, ideell interesseorganisasjon for personer og bedrifter/etater som jobber innen kart, oppmåling og geografisk informasjon, og geomatikk brukes i dag som en fellesbetegnelse på disse fagområdene.

 

GeoForum ble stiftet i mai 1969 under navnet Norges Karttekniske Forbund. Vi er en medlemsorganisasjon med 2 100 medlemmer fordelt på 15 lokalavdelinger, som dekker hele landet. Organisasjonen har et sekretariat med tre fast ansatte på Hønefoss. GeoForum utgir bransjemagasinet Posisjon, som kommer ut 6 ganger per år.

GeoForum er en selvstendig, uavhengig interesseorganisasjon for geomatikkfagene. Organisasjonen består av et styre, 15 lokalavdelinger og sekretariat. GeoForums øverste organ er representantskapet. Det består av GeoForums styre og representanter fra lokalavdelingenes personlige medlemmer.

GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikkfagenes betydning i samfunnet og skal fremstå som en fellesarena for egne medlemmer og andre med interesse for geomatikk. Gjennom kurs og konferansevirksomhet skal GeoForum være en aktiv pådriver for å utvikle kompetansen og bedre rekrutteringen til bransjen.

Andre viktige arbeidsoppgaver:

  • Drive nyhets- og informasjonsarbeid
  • Fremme nettverksbygging og samarbeid
  • Samordne synspunkter og påvirker politiske organer
  • Fagpolitiske møter med aktører i bransjen og myndigheter
  • Delta i internasjonalt arbeid
  • Jobbe for å øke rekrutteringen til bransjen
Annonser