Organisasjonen

GeoForum er en landsomfattende, ideell interesseorganisasjon for personer og bedrifter/etater som har interesse for geografisk informasjon.

GeoForum ble stiftet i mai 1969 under navnet Norges Karttekniske Forbund. Vi er en landsdekkende medlemsorganisasjon med ca. 2 100 medlemmer fordelt på 15 lokalavdelinger.

Organisasjonen består av et sentralt ledd med styre, 15 lokalavdelinger og sekretariat med  tre ansatte. GeoForums øverste organ er representantskapet. Det består av GeoForums styre og representanter fra lokalavdelingenes medlemmer. Medlemmer (tidligere betegnet som personlige medlemmer) kan delta i GeoForums styrende organer.  I tillegg kan det opptas bedriftsmedlemmer, herunder etater, institusjoner, kommuner og foretak/selskap.

Organisasjonen har et GeoForum utgir medlemsbladet Posisjon, som kommer ut 4 ganger per år.

GeoForum arbeider for å synliggjøre bruk av geomatikk i samfunnet og skal fremstå som en fellesarena for medlemmer og andre med interesse for geomatikk. Gjennom kurs og konferansevirksomhet skal GeoForum være en aktiv pådriver for å utvikle kompetansen og bedre rekrutteringen.

Andre viktige arbeidsoppgaver:

  • Drive nyhets- og informasjonsarbeid
  • Fremme nettverksbygging og samarbeid
  • Fagpolitiske møter med aktører og myndigheter
  • Følge med i internasjonalt arbeid
  • Arbeide for å øke rekrutteringen
Annonser