Faglig veiledning

Dette er en side med link til nettsider som inneholder faglig veiledning om matrikkelloven og plan- og bygningsloven.  Det er uttrykt ønske om at GeoForum skal samle prinsipputtalelser, veiledningsmateriell, og forvaltningsvedtak fra Statsforvalter som omhandler disse lovene.

Siden er ikke fullstendig. Gi oss gjerne tilbakemelding hvordan denne siden kan bli bedre.

Kartverket

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Matrikkelloven-med-tilhorende-rettskilder/

Kommunal- og distriktssdepartementet

(Hold mustasten over menyen Plan og bygningsloven og du får frem undermenyene Plan, Kart- og eiendomsdata og Bygg. Det finnes flere undermenyer til hvert av de tre tema.)

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/id748189/

Direkte til brev- og prinsipputtalelser om matrikkelen

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/kart/matrikkel1/brev-om-matrikkelen/id2350802/

 

Gebyrmal

gebyrmal-matrikkelen-arbeidsgruppens-forslag

God landmålerskikkplakat

God landmålerskikkgod-landmalerskikk

 

Annonser