Faglig veiledning

Dette er en side med link til nettsider som inneholder faglig veiledning om matrikkelloven og plan- og bygningsloven.  Det er uttrykt ønske om at GeoForum skal samle prinsipputtalelser, veiledningsmateriell, og forvaltningsvedtak fra Fylkesmannen som omhandler disse lovene.

Siden er ikke fullstendig. Gi oss gjerne tilbakemelding hvordan denne siden kan bli bedre.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP)

https://www.oep.no/

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.

Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Brukerne kan søke etter informasjon gjennom OEP og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen.

Gjennom løsningen kan det søkes på saker som omhandler matrikkelloven, plan- og bygningsloven.

Brukerveiledning:

https://www.oep.no/search/help.jsp?id=true&llinks=off&reflink=REFERER&lang=nb

GeoForum vil innhente saker fra OEP og legge det ut her.

Kartverket

Postjournalen for søk på saker/emner er tilgjengelig under Offentlig elektronisk postjournal.

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

(se innholdsfortegnelse på venstre side som inneholder flere undermenyer)

http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Matrikkelloven-med-tilhorende-rettskilder/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(Hold mustasten over menyen Plan og bygningsloven og du får frem undermenyene Plan, Kart- og eiendomsdata og Bygg. Det finnes flere undermenyer til hvert av de tre tema.)

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/id748189/

Direkte til brev- og prinsipputtalelser om matrikkelen

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/kart/matrikkel1/brev-om-matrikkelen/id2350802/

 

gebyrmal-matrikkelen-arbeidsgruppens-forslag

God landmålerskikkplakat

God landmålerskikkgod-landmalerskikk

 

Annonser