Innlandet

Styret i GeoForum Innlandet

Vedtekter

E-postadresse til lokalavdelingsleder:

Innlandet@geoforum.no

Kristine.Andreassen@forsvarsbygg.no

 

Aktiviteter 2024

GeoKlar Innlandet, 28. august

21. mai 2024: GeoForum Innlandet: webinar om eiendomslandmåling

 

Årsmøte

Årsmøte Innlandet 2024

Lokale geomatikkdager i Innlandet 2022

Årsmøte og fagdag 2021

Protokoll Geoforum Innlandet årsmøte 2020_signert

Årsberetning 2019

Protokoll årsmøtet 2017

Årsberetning og årsmøteprotokoll 2016

Årsberetning og årsmøteprotokoll 2015

Årsberetning og årsmøteprotokoll 2014

Foredrag

Foredrag ligger ikke lengre offentlig. Send mail til marianne@geoforum.no om det er et spesielt foredrag du er ute etter.

Foredrag fra lokale geomatikkdager 2020

Foredrag fra planseminar Hedmark & Oppland 2019

Lokale geomatikkdager 2019

Planseminar 2018

Foredrag fra lokale geomatikkdager 2018

Foredrag fra Fagdag 3D og BIM november 2017

Foredrag fra fagdag veg 2017

Foredrag fra datafangst i felt 2017

Foredrag fra lokale geomatikkdager 2016

Foredrag fra fagdag laserdata 18. november 2015

Foredrag fra fagdag om ledninger i grunnen 2015

Foredrag fra fagdag matrikelforbedring eiendom som ble arrangert  10. september 2014

Foredrag fra fagdag om samferdsel 18. november 2014

Tidligere Aktiviteter

Lokale geomatikkdager 2023 i Innlandet

Plan- bygg- og matrikkelfagdager i InnlandetGeoForum

Planseminar 2021

Fagdag om veg og eierskap 2021

GIS-analysekurs 2021

Planfaglige webinarer 2020

Nye data til offentlig forvaltning

Lokale Geomatikkdager 2020

GeoAnalyseWorkshop 2020

Planseminar 2019

Kartdag

GeoAnalyseWorkshop_2019

Lokale geomatikkdager 2019

Plansamling 2018

GeoAnalyseWorkshop 2018

Lokale geomatikkdager 2018

Fagdag 3D og BIM

Fagdag veg og AU-Basismøte 2017

Fagdag om datafangst i felt med mobile enheter 2017

GeoAnalyse workshop 2016

Fagdag DOK 2016

Lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland 2016

Fagdag om laserdata 18. november 2015

Fagdag om ledninger i grunnen september 2015

Fagdag om samferdsel 18. november 2014

BIM fagdag 11.februar 2015

Annonser