Innlandet

Styret i GeoForum Innlandet

Vedtekter

E-postadresse til lokalavdelingsleder:

Innlandet@geoforum.no

magnus.clausen@stange.kommune.no

Årsmøte

Lokale geomatikkdager i Innlandet 2022

Årsmøte og fagdag 2021

Protokoll Geoforum Innlandet årsmøte 2020_signert

Årsberetning 2019

Protokoll årsmøtet 2017

Årsberetning og årsmøteprotokoll 2016

Årsberetning og årsmøteprotokoll 2015

Årsberetning og årsmøteprotokoll 2014

Foredrag

Foredrag ligger ikke lengre offentlig. Send mail til marianne@geoforum.no om det er et spesielt foredrag du er ute etter.

Foredrag fra lokale geomatikkdager 2020

Foredrag fra planseminar Hedmark & Oppland 2019

Lokale geomatikkdager 2019

Planseminar 2018

Foredrag fra lokale geomatikkdager 2018

Foredrag fra Fagdag 3D og BIM november 2017

Foredrag fra fagdag veg 2017

Foredrag fra datafangst i felt 2017

Foredrag fra lokale geomatikkdager 2016

Foredrag fra fagdag laserdata 18. november 2015

Foredrag fra fagdag om ledninger i grunnen 2015

Foredrag fra fagdag matrikelforbedring eiendom som ble arrangert  10. september 2014

Foredrag fra fagdag om samferdsel 18. november 2014

Aktiviteter

Planseminar 2021

Fagdag om veg og eierskap 2021

GIS-analysekurs 2021

Planfaglige webinarer 2020

Nye data til offentlig forvaltning

Lokale Geomatikkdager 2020

GeoAnalyseWorkshop 2020

Planseminar 2019

Kartdag

GeoAnalyseWorkshop_2019

Lokale geomatikkdager 2019

Plansamling 2018

GeoAnalyseWorkshop 2018

Lokale geomatikkdager 2018

Fagdag 3D og BIM

Fagdag veg og AU-Basismøte 2017

Fagdag om datafangst i felt med mobile enheter 2017

GeoAnalyse workshop 2016

Fagdag DOK 2016

Lokale geomatikkdager for Hedmark og Oppland 2016

Fagdag om laserdata 18. november 2015

Fagdag om ledninger i grunnen september 2015

Fagdag om samferdsel 18. november 2014

BIM fagdag 11.februar 2015

Annonser