Tomas Martin Holtan, Kartverket og Stein Moen, Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)

Stein Moen

Stein Moen er løytnant i OPLK strukturen i Heimevernet. Han er tilknyttet HV-01, Oslofjorden heimevernsdistrikt, hvor han har stilling som milgeo offiser i avdelingen med ansvar for etterretning og sikkerhet i distriktsstaben. Jobber også for Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS). Har de siste 9 år jobbet for å bygge opp ett GeocelleNettverk på Østlandet, en geoplattform for samhandling på tvers av etater. Sivilt jobber Moen som enhetsleder i geodata avdelingen i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Nå er det NOK!

I 2011 fikk Stein Moen i oppdrag å GISifisere plan og beslutnings prosessen til HV-01. Siden den gang har jeg jobbet fram en operativ kartbase, som er blitt delt under større øvelser på Østlandet gjennom  GeocelleNettverket med stort hell. Denne nasjonale operative kartbase (NOK) har vært en av de viktigste faktorene som har gjort at GeocelleNettverk har blitt en slik stor suksess. Nå vil Kartverket ta over og videreføre dette arbeidet, slik at hele beredskapsnorge kan ta den i bruk.

Annonser