Arkiv for januar 29th, 2015

Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland

  • Av: Sverre

Espen Gudevang arbeider hos Fylkesmannen i Oppland, april 2009 – i dag. Arbeidsområde: GIS-koordinator i embetet. Statens kartverk Bergen, juni 2004 – mars 2009. Arbeidsområde: GAB, Digitalt eiendomskart, Matrikkel, Felles kartdatabase. Statens kartverk Sogn og Fjordane, juni 2000 – juni 2004. Arbeidsområde: GAB, Digitalt eiendomskart, Felles kartdatabase. “InnlandsGIS – en kartløsning med områdeanalyse.”: InnlandsGIS er […]

Les mer

Øystein B. Dick, NMBU

  • Av: Sverre

Øystein B. Dick arbeider ved Geomatikk-seksjonen, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i ÅS, som professor i satellittkartlegging. “Endringsvisualisering i GIS”: Geografiske informasjonssystemer (GIS) byr på en rekke muligheter for å visualisere endringer i et landskap. GIS- verktøyets digitale natur, sett i sammenheng med Internett, åpner opp for presentasjonsformer der interaktiv […]

Les mer

Guro Dahle Strøm, Norsk Romsenter

  • Av: Sverre

Guro Dahle Strøm er Cand real fra Universitetet i Oslo med geografi som hovedfag. Hun har evaluert EUs forskningprogrammer innen hav, land, miljø og jordobservasjon, gjesteforeleser på NTNU innen fjernmåling og hatt kurs på Nasjonalt senter for romrelatert undervisning. Nåværende: seksjonssjef  for nasjonale programmer innen jordobservasjon, Norsk Romsenter. Hovedoppgaver er : prosjektansvarlig for nasjonalt bakkesegment […]

Les mer

Karen Lie, DSB

  • Av: Sverre

Seniorrådgiver Karen Lie, GIS-ansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. “Informassjonssikkerhet i Norge digitalt”: Norge digitalt har etablert en arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet. Gruppas viktigste oppgave er å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet blant partene.  Det er startet arbeid med en veileder i samarbeid med Kartverket.  Denne vil bl.a. gi oversikt over lovverket, gi anbefalinger rundt hvilken […]

Les mer
Annonser