Tore Abelvik, Kartverket

ABETOR

Tore Abelvik er seksjonsleder for Samferdselsseksjonen i Kartverket og har ansvaret for vegnettsforvaltningen. Kartverket oppdaterer alle kommunale og private veger i den nasjonale vegdatabanken, NVDB. Har jobbet i Kartverket siden 2001, har tidligere bl.a jobbet i Fjellanger Widerøe kart, og Fylkesmannen i Vestfold som GIS-konsulent. Har utdannelse innen GIS og Informatikk.

” Vegnettsforvaltning – veien videre”: Vegdata har siden oktober 2014 vært gratis tilgjengelig gjennom produktene Vbase og Elveg. I tillegg har Statens vegvesen tilgjengeliggjort vegdataene fra NVDB(nasjonal vegdatabank).  Vegdata er et viktig hjelpemiddel for mange brukere i dag. Det være seg innen beredskap, AMK, ambulanse, brannvesen, politi og brukere av en GPS i ulike varianter. Potensialet for bruk er stort. Det er mange aktører inn i bildet ved oppdatering av vegnettet. Kommunene har en nøkkelrolle her. Hvordan foregår vegnettsforvaltningen i dag, hva er gjort for å forbedre dataflyten mellom ulike aktører og hvordan enkeltpersoner kan bidra til forbedringen. Og hvordan ser vi for oss at forvaltingen blir fremover.

 

Annonser