Kåre Conradsen, Tønsberg kommune

Kåre Conradsen trykk_web

Kåre Conradsen er Leder av geodataavdelingen i Tønsberg kommune og styremedlem i GeoForum. Utdanning som Cand.mag i 1996 på grunnlag av følgende eksamener: Ingeniørutdanning i bygg \ anlegg \ arealplan ved Telemark ingeniørhøyskole 1980. Påbyggingsår i landmåling og kartfag ved Gjøvik ingeniørhøyskole 1981. Ett-årig studie i informatikk ved Høyskolen i Vestfold i 1996.

“Digitalt samspill”: Foredraget vil presentere digitalt samspill og gevinster / utfordringer med fokus på tjenester og produksjon innen plan, bygg og geodata i Tønsberg kommune. Det blir gitt eksempler på nytten av GeoIntegrasjon i fagsystemene for PlanDialog, ByggesaksDialog og OppmålingsDialog.

Annonser