Marit Bunæs, Kartverket

Bilde_MaritBunæs

Marit Bunæs er utdannet tekniker fra Gjøvik tekniske fagskole i 1984 og økonom fra Kongsberg Ingeniørhøyskole i 1990. Hun har bakgrunn fra privat byggebransje før hun i 1991 kom til Kartverket. Her har hun jobbet i 16 år fordelt på 2 perioder. Først 7 år ved Fylkeskartkontoret i Buskerud før hun jobbet noen år i Transport Telematikk og Øvre Eiker kommune. I 2006 kom hun tilbake til Kartverket og fylkeskartkontoret i Oslo. Der har hun vært Geovekst-ansvarlig med ansvar for kartleggingsprosjekter fram til august 2013. Nå er hun ansatt i Geodatasamarbeidsseksjonen og er Fagansvarlig for Geovekst. Hun er prosjektleder for Pilotprosjektet Nasjonal detaljert høydemodell.

“Pilotprosjekt Nasjonal detaljert høydemodell”: Kartverket og KMD vil i 2015, i samarbeid med fagetatene på de ulike områdene og berørte departementer, gjennomføre en pilot som grunnlag for å vurdere etablering av en nasjonal digital høydemodell. Erfaringer fra denne piloten vil klargjøre spesifikasjoner og grunnlaget for videre samarbeid, herunder første trinn i Norges oppfyllelse av EU forordning med nye krav til luftfarten. Pilotprosjektet er i gang og foredraget tar for seg gjennomføringen av pilotprosjektet. Pilotprosjektet skal gi et godt grunnlag for vurdering av det videre arbeidet med etablering av en Nasjonal detaljert høydemodell for hele landet, herunder:

  • Bruk av teknologi (inkludert kvaliteten på bildematching ved bruk av omløpsfoto)
  • Bedre estimater på enhetskostnader og tidbruk ved etableringen.

Piloten foregår i 5 ulike prosjektområder fordelt på hele landet.

Annonser