Guro Dahle Strøm, Norsk Romsenter

guro_dahle_strøm

Guro Dahle Strøm er Cand real fra Universitetet i Oslo med geografi som hovedfag. Hun har evaluert EUs forskningprogrammer innen hav, land, miljø og jordobservasjon, gjesteforeleser på NTNU innen fjernmåling og hatt kurs på Nasjonalt senter for romrelatert undervisning. Nåværende: seksjonssjef  for nasjonale programmer innen jordobservasjon, Norsk Romsenter. Hovedoppgaver er :

  • prosjektansvarlig for nasjonalt bakkesegment for Sentinel-satellittene
  • oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter innen jordobservasjon
  • nasjonal delegat til den Europeiske romorganisasjonens Jordobservasjonsstyret
  • medlem i Nasjonalt geodataråd
  • medlem i ressursgruppa, BarentsWatch
  • deltager i satellittgruppa, Norge Digitalt

“Satellittdata og tjenester fra Europas Copernicus program til nytte for Norge”: Copernicus programmet er sammen med Galileo programmet de to store globale rom programmene til EU i perioden 2014-2020. Norge er deltaker i begge disse. I Copernicus utvikles det nye tjenester og sikres operative satellittdata. Copernicus endrer spillereglene med hensyn på satellittdata, både fordi data fra satellittene er operative og datapolitikken vil være fri og åpen.  Økt tilgang til satellittdata vil være mer tilpasset forvaltningen med hensyn til kartlegging – og overvåkingsoppgaver. Norge har lenge bygget opp tjenester basert på data fra forskningssatellitter. Copernicus er helt avgjørende for at Norge skal kunne videreføre, utvide og bygge opp nye satellittbaserte offentlige og kommersielle tjenester.

Annonser