Ingunn Margrethe Limstrand, Miljødirektoratet

Ingunn Limstrand_web

Ingunn Limstrand jobber som sjefingeniør i Miljødirektoratet og er i det daglige opptatt av dataflyt og lure løsninger for å sikre at miljøkunnskap kommer ut til brukerne. Deltar i prosjekter i inn- og utland som omhandler alt fra kartlegging og organisering av kart- og miljødata, til rådgivning om distribusjon av data. Er utdannet geograf fra NTNU og har en tidligere arbeidskarriere fra blant annet Kartverket og Norkart.  Generelt interessert og engasjert i utvikling av viktige fellesløsninger for håndtering av den nasjonale geografiske infrastrukturen, og representerer KLD i samordningsgruppa for Norge digitalt og styringsgruppa for Geonorge.

Smarte løsninger for data INN – fra felt til databaser“; Effektivisering av datafangst og kvalitetskontroll er muliggjort gjennom smarte løsninger for kartlegging i felt.  Er teknologien moden for å håndtere kartlegging offline? Kan feltapper og automatisk kvalitetskontroll erstatte mennesker og forenkle/forbedre innleggingsløypene?  Er automatiske prosesser og feilrettingsrutiner modne for å håndtere kompleksiteten i kartdata og hvorfor er det så vanskelig å overmanne topologitrollet? I dette foredraget vil jeg ta utgangpunkt i Miljødirektoratets erfaringer med ny-utvikling av feltapplikasjon for kartlegging av naturtyper etter NiN og sammenligne med «manuelle» leveranseløyper til Naturbase med eksempler fra kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. Jeg vil presentere ulike praktiske utfordringer knytta til teknologi, organisering, kostnader og kvalitetskontroll. Målet med foredraget er å bidra til økt kunnskap om sentrale kartleggingsutfordringer gjennom å dele egne erfaringer knytta til teknologiutvikling og dataflyt.

Annonser