Karen Lie, DSB

KarenLie_portrett_web

Seniorrådgiver Karen Lie, GIS-ansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

“Informassjonssikkerhet i Norge digitalt”: Norge digitalt har etablert en arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet. Gruppas viktigste oppgave er å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet blant partene.  Det er startet arbeid med en veileder i samarbeid med Kartverket.  Denne vil bl.a. gi oversikt over lovverket, gi anbefalinger rundt hvilken informasjon som bør være åpen eller skjermet, omhandle krav til sikkerhet i felleskomponenter i infrastrukturen og i partenes egne systemer og diskutere brukernes sårbarhet i nettbaserte systemer.  Disse problemstillingene vil bli diskutert i innlegget.

Annonser