Øystein B. Dick, NMBU

PB_OBD_GD

Øystein B. Dick arbeider ved Geomatikk-seksjonen, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i ÅS, som professor i satellittkartlegging.

“Endringsvisualisering i GIS”: Geografiske informasjonssystemer (GIS) byr på en rekke muligheter for å visualisere endringer i et landskap. GIS- verktøyets digitale natur, sett i sammenheng med Internett, åpner opp for presentasjonsformer der interaktiv medvirkning fra betrakteren spiller en vesentlig rolle.  En mulig betegnelse kan være «digitalt lysbord», og eksempler vil klargjøre hva som ligger i dette. En idé om et nasjonalt Nettsted, der ulike typer aktuell så vel som historisk bilde- og kart-informasjon inngår, vil bli lansert.  En ser i en slik sammenheng for seg et engasjement ikke bare fra samfunnets teknologiside men også i stor grad fra kultur- og utdannings-siden.

Annonser