Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune

MonaHS

Mona Høiås Sæther er kart- og oppmålingssjef i Trondheim kommune. Utdannet landmåler og master i geografi fra Gjøvik ingeniørhøgskole og NTNU, har vært ansatt i Trondheim kommune siden 2002. Har tidligere jobbet i Bloms oppmåling og Statens kartverk. Er medlem i nasjonalt Plandataforum og Nasjonalt geodataråd i Norge digitalt.

“Digitale løsninger i Trondheim kommune”: Visjonen i KS’ Digitaliseringsstrategi for kommunesektoren er: En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Trondheim kommune vedtok i 2014 ”Temaplan for IKT, digitalisering og velferdsteknologi 2015-2018”. Planen legger til grunn at nye digitale løsninger skal effektivisere tjenesteproduksjonen, ved bl.a. å vektlegge standardisering og automatisering. Innbyggerrettede tjenester og velferdsteknologi skal prioriteres i planperioden, blant annet digitale søknadsprosesser, dialogløsninger og innbyggerside. Trondheim kommune har tatt i bruk GeoIntegrasjonstjenester i noen løsninger, og nye utviklingsprosjekter er i gang. Ny teknologi gir muligheter, men avdekker også utfordringer.

Annonser