Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland

espen_gudevang

Espen Gudevang arbeider hos Fylkesmannen i Oppland, april 2009 – i dag. Arbeidsområde: GIS-koordinator i embetet. Statens kartverk Bergen, juni 2004 – mars 2009. Arbeidsområde: GAB, Digitalt eiendomskart, Matrikkel, Felles kartdatabase. Statens kartverk Sogn og Fjordane, juni 2000 – juni 2004. Arbeidsområde: GAB, Digitalt eiendomskart, Felles kartdatabase.

“InnlandsGIS – en kartløsning med områdeanalyse.”: InnlandsGIS er en kartløsning for Fylkesmenn, fylkeskommuner og Statens vegvesen i Oppland og Hedmark. Kartløsningen blir brukt i saksbehandling – og spesielt i forbindelse med høring av arealplaner. I Hedmark og Oppland blir nå alle vedtatte arealplaner og alle arealplaner som blir sendt til høring tilgjengelig i InnlandsGIS. Dette, sammen med relevante temadata gjør høringsprosessen sikrere og raskere hos myndighetene. Et viktig verktøy i InnlandsGIS er en områdeanalyse som bidrar til ytterligere forenkling av vurderingen av ressurser eller begrensninger i et bestemt område.

 

Annonser