Stortinget behandlet saken om eiendomsoppmåling

Stortinget behandlet saken om eiendomsoppmåling

Mer info kommer

Link til referatet fra møtet i Stortinget

Annonser