Laster inn Aktiviteter
Finn Aktivitet

Navigering i Aktivitetsvisning

Kommende Aktiviteter

Navigering i Aktivitetslisten

september 2019

Avansert FME Desktop

september 23 kl. 09:00 - september 24 kl. 16:00
Geodata Oslo,
Schweigaardsgate 28, Oslo,

Dette kurset egner seg for deg som allerede har noe erfaring i bruk av FME Desktop og ønsker å lære hvordan man kan effektivisere bruken av programvaren og lære seg nye teknikker for å sette opp sømløs dataflyt. Program og påmelding

Finn ut mer »

Etablering av digitale reguleringsplaner i GISLINE Arealplan

september 23 kl. 09:00 - september 24 kl. 16:00
Sted uten navn,
Fjøsangerveien 50B, Bergen,

Les mer her: https://www.norkart.no/kurs/etablering-av-digitale-reguleringsplaner-i-gisline-arealplan-bergen-sept19/

Finn ut mer »

Kartverket arrangerer DOK sett fra brukerens side

september 24 kl. 09:00 - 15:00

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) – sett fra brukers side. Her får  dataeier en  mulighet til å komme i kontakt med brukerne av dataene dere leverer, og få førstehånds tilbakemeldinger om hvordan dataene oppleves i bruk, og hvordan de kan tilpasses og forbedres ytterligere. Foreløpig program og påmelding

Finn ut mer »

Planseminar Gjøvik 2019

september 24 kl. 09:00 - september 25 kl. 15:00
Grand Hotel Gjøvik,
Jernbaneveien 5, Gjøvik,

GeoForum Hedmark og Oppland inviterer til planseminar! Målgruppen er kommunale og private planleggere, og andre som jobber med utarbeidelse, behandling og bruk av arealplaner. Det vil bli fokus på den kommunale planprosessen, forskrift om private reguleringsplaner med innspill og skråblikk fra kommuner, statlige etater og private. Vi vil også ta opp tema som overvann og håndtering av dette i en planprosess for å unngå flom og skred. Andre dagen av seminaret har vi satt av til plan i 3D og…

Finn ut mer »

KOMTEK Forvaltning – Grunnkurs

september 24 kl. 09:00 - september 25 kl. 16:00
Norkart Sandvika,
Løkketangen 20A

Les mer her: https://www.norkart.no/kurs/komtek-forvaltning-grunnkurs-2/

Finn ut mer »

Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan

september 25 kl. 09:00 - 15:00
Sted uten navn,
Fjøsangerveien 50B, Bergen,

Les mer her: https://www.norkart.no/kurs/mottak-og-kontroll-av-plan-i-gisline-arealplan-bergen-sept19/

Finn ut mer »

Fagdag matrikkel Sandnes

september 25 kl. 09:15 - 15:00
Sandnes rådhus,
Rådusgata 1, Sandnes,

GeoForum Rogaland inviterer til fagdag! Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller om forslag til endringer i matrikkelforskriften. Vi får svar på vanlige problemstillinger rundt vei-eiendommer, siste nytt fra Kartverket og om endringene som kommer når Fylkeskommunen overtar oppgaver fra Statens Vegvesen og kommunale gang- og sykkelveier. Invitasjon til fagdag GeoForum Rogaland høst 2019 rev 2 Påmelding

Finn ut mer »

KOMTEK Forvaltning – Eiendomsskatt

september 26 kl. 09:00 - 15:00
Norkart Sandvika,
Løkketangen 20A

Les mer her: https://www.norkart.no/kurs/komtek-eiendomsskatt-sept19/

Finn ut mer »
oktober 2019

Eiendomslandmåling etter matrikkelloven

oktober 2 kl. 09:00 - 15:00
Sted uten navn,
Fjøsangerveien 50B, Bergen,

Les mer her: https://www.norkart.no/kurs/eiendomslandmaling-etter-matrikkelloven-bergen-okt19/

Finn ut mer »

GeoForum Vestfold inviterer til fagdag

oktober 9 kl. 09:00 - 15:00

GeoForum Vestfold inviterer til fagdag , gratis for alle medlemmene. De som melder seg inn ved påmelding slipper deltakeravgift og har fritt medlemskap ut 2019. Medlemskap koster kr 400 per år.   Vedlagt følger informasjon om medlemsfordeler i GeoForum og program med svært aktuelle tema: • Kommunereform • Regionreform • Meglerinformasjon, automatisk nabovarsel og elektroniske søknader • Kvalitetsheving av matrikkelen • Samarbeid mellom kommuner og private oppmålingsfirma • Arealoverføring • Autorisasjonsordning for landmålere   Påmelding til kare.conradsen@tonsberg.kommune.no innen 25.09.2019.

Finn ut mer »
+ Eksportering Aktiviteter
Annonser