Geografisk IT

Geografisk IT er en ny faggruppe som skal jobbe for å synliggjøre geomatikk blant annet overfor utviklere som jobber med geografisk IT.

Faggruppen mener det er på høy tid at Geomatikkbransjen gjør et forsøk på å ta eierskap til den delen av IT-bransjen som dreier seg om nettopp geografisk informasjon. Det er alt for mange som ikke klarer å orientere seg i dette landskapet, og her ønsker faggruppen å gjøre en forskjell.

(Denne faggruppen er foreløpig stilt i bero i påvente av ny strategi – i mellomtiden er den tidligere gruppen nå programkomité til FOSS4G)

Annonser