Terje Linløkken og Tore Jensen, Geodata as

Terje Linløkken er SmartBy-ansvarlig i Geodata AS og har lang erfaring i GIS-bransjen innenfor flere fagområder. Tore Jensen er Teknisk rådgiver i Geodata AS og har lang erfaring med programvare fra Esri.

Datafangst med mobile sensorer

Med automatisert datafangst fra mobile sensorer kan f.eks. trafikkhendelser kartlegges og på sikt forebygges. Tore og Terje fra Geodata AS viser konkrete løsningseksempler og snakker om muligheten som oppstår med denne type teknologi. De viser blant annet visualisering og analyser av sensordata montert på kjøretøyer, f.eks. hotspotanalyser av nestenulykker. Dette vil være et godt bidrag til kommunenes trafikksikkerhetsplanlegging og interessant for andre som har mulighet til eller tenker på å ta i bruk sensorteknologi.

Annonser