Arkiv for mars 21st, 2019

Inger Hokstad, Inger Hokstad AS

  • Av: Sverre

Inger Hokstad leder BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samferdsel- og infrastrukturprosjekter. Standardiserte dataleveranser i samferdsel og infrastrukturprosjekter Dette er et KMD-støttet prosjekt; og et samarbeid mellom Nye Veier, Statens vegvesen, Bane NOR, Kartverket og BA-Nettverket. Foredraget vil vise bruk av SOSI med GML-format i samferdselprosjekter. […]

Les mer
Annonser