Stig Aage Melve, Hamar kommune og Anne Kjersti Briskerud, Kongsvinger kommune

Stig Aage Melve_web Anne Kjersti Briskerud

Stig Aage Melve jobbar som GIS koordinator i delt stilling mellom Hamar kommune og GIS på Hedmarken (interkommunalt samarbeid). Utdanna ved HiB jordskiftelinja og HiG GIS studiet. Har tidlegare jobba som konsulent i Norkart as (1998 – 2008) og som GIS ingeniør i Statens vegvesen Region øst (2008-2010).

Anne Kjersti Briskerud er GIS koordinator i Kongsvinger kommune og GIS-samarbeidet i Sør-Hedmark, som består av 5 kommuner. Er utdanna GIS/Landmålingsingeniør fra Høgskolen i Gjøvik og har tatt mastergrad i geomatikk ved UMB på Ås. Har tidligere jobbet i både Elverum og Åsnes kommune, og har siden 2007 vært i Kongsvinger kommune.

Felles temadata og ROS analyser for saksbehandler

Temadata Innlandet er ei samarbeidsgruppe bestående av GIS-nerder fra ulike offentlige etater i Hedmark og Oppland. Dette foredraget holdes av de to kommunerepresentantene i gruppa, og skal vise hvordan oppdaterte temadata med DOK-godkjenning, kan forvaltes som Open Source-data og nå fram til saksbehandleren både i kommunen og fylket.  Kongsvinger og Hamar kommune representerer hver sin GIS-leverandør, men kan begge nyttiggjøre seg av samme data i sine respektive løsninger. Dette åpne kommuneshowet vil bla vise hvordan DOK data brukes i feiende flotte ROS-analyser tilrettelagt for saksbehandler.

Annonser