Mario Gil Sanchez, Oslo kommune

Mario Gil Sanchez

Mario Gil Sanchez er utdannet geograf og har en overingeniør stilling i Plan- og temakartenhet. Geodata avdeling. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune siden 02.01.2008. Hans rolle i enheten har variert etter årene. Har hatt ansvaret for oversiktskart forvalting, har jobbet en del med ROS temakart. De siste årene har brukt en del energi i 3D teknologi, både for digital visualisering og 3D printing.

“3D-print Oslo Modell 2014”: Presentasjonen handler om produksjon, metodikken og utfordringene vi hadde for å gjennomføre prosjektet. For realisering av 3D-modellen ble det brukt laser-teknologi fra 2011, FKB-A geografiske data, reguleringsdata, samt planforslag tegninger for utviklingsområder i Oslo kommune. Modellen ble produsert med to 3D-printere (ZPrint  650) som kan skrive gipsmodeller i fullfarge skala. Modellen er i skala 1: 1000 og dekker de sentrale områdene av byen, innenfor ring 2. Dette arealet utgjør 34,8 km2. Modellen er dermed 34,8 m2 fordelt på 6 seksjoner av 60 blokker, til sammen 360 blokker i en omtrentlig DIN A3 størrelse. Denne konstruksjonen gir muligheter for enkel oppdatering ved å bytte ut enkeltblokker ved behov.

Annonser