Leif Erik Blankenberg, TerraTec

Leif Erik Blankenberg

Leif Erik Blankenberg er teknisk sjef og leder teknologiutviklingsavdelingen i TerraTec. Før han begynte i TerraTec, var han teknisk direktør i Blom Geomatics. Han har tidligere også jobbet i Norkart og ved NMBU. Blankenberg er utdannet jordskiftekandidat fra NLH (NMBU) og har også en doktorgrad i fotogrammetri fra samme universitet.

Kombinert laserscanning og skråbildeopptak for infrastruktur-prosjekter

I de siste årene har det blitt utviklet laserscannere som er så små at de kan monteres på droner. Vektbegrensninger på dronene medfører imidlertid at laserscanning fra denne type plattform vil ha relativt begrenset operasjonstiden. Videre er det svært begrensede muligheter til å kombinere laserscanning fra drone med samtidig opptak av bilder. TerraTec anskaffet i 2015 en Riegl VUX-1 «drone»-laser, men istedenfor å operere denne fra en drone, har TerraTec fått utviklet et helikopterbasert system. I tillegg til Riegl VUX-1 laseren, består systemet av en gyro-stabilisert pod, 1 vertikalkamera, 2 skråbildekamera, og et høypresisjons GNSS/INS. Ved å fly systemet i lav høyde, gir laserscanningen mer enn 100 punkt/m2 samtidig som kameraene gir bilder med 5 – 7 mm oppløsning (GSD). Systemet er svært velegnet til bruk ved inspeksjon/tilstandsdokumentasjon av kraftledninger, men også for datainnsamling til andre infrastrukturprosjekter (som f.eks. vei og jernbane). I foredraget vil systemet bli presentert. Videre vil det bli vist eksempler på anvendelsesområder og produkter.

Annonser