Geir Atle Tømmerås og Mathis Gaarde Kristensen, Geodata as

Mathis er GIS-konsulent i Geodata AS med erfaring fra å sette opp Innendørs-GIS for Statnett og IoT-løsninger for Geodatas kontorlokaler. Geir Atle er senior GIS-rådgiver i Geodata AS som har omfattende erfaring med ledelse og utvikling av GIS-løsninger basert på ArcGIS-plattformen.

Innendørs-GIS – muligheter og løsninger

Du har sikkert opplevd å være inne i en flyterminal, et sykehus eller en universitetscampus og slite med å finne fram dit du skal. Mulighetene med Innendørs-GIS er ikke begrenset til navigasjon. Jobber du for eksempel i et større bygg vil du kunne søke opp viktig utstyr som flyttes rundt dersom de har montert trackers. Hvis et rom eller utstyr har feil, kan dette vises i applikasjonen og gi deg mulighet til å iverksette tiltak. I presentasjonen vil vi vise konkrete eksempler på løsninger basert på ArcGIS som kan gi deg ideer til hvordan innendørs-GIS kan implementeres og brukes i din virksomhet.

 

Annonser