Alexander Salveson Nossum, Norkart

Alexander Salveson Nossum er utdannet PhD i Geomatikk ved NTNU med spesialisering “Exploring new visualization methods for multi-storey indoor environments and dynamic spatial phenomena”. Han har spesialisert kompetanse innen programmering, geografiske informasjonssystemer og Open Source-teknologi. Alexander brenner for faget og er en pådriver i Geomatikkmiljøet innen Geoforum, OSGeo og #hack4no. Han er vant til å jobbe i team som prosjektleder og prosjektdeltager.

Bruk av dagens økosystem for geografisk informasjon

Felleskomponenter, API, dataøkonomi, integrasjonsstandarder, økosystemer. Vi hører ordene – men hva er det egentlig? Og hva betyr det for deg og meg? I denne presentasjonen gjennomgår jeg noen av de mest sentrale uttrykkene og felleskomponentene som utgjør økosystemet for geografisk informasjon. Gjennom dette belyses gevinstene vi felles kan oppnå ved økosystemer heller enn teknologisiloer. Vi har god tradisjon i vår bransje for samarbeid – nå er dette enda mer aktualisert enn tidligere. Bli med å se hvordan vi kan få det til og hvilke fallgruvene som finnes.

Annonser