Viser eiendomsgrenser på mobilen

Viser eiendomsgrenser på mobilen

Prosjektet som har fått navnet Border Go setter innovasjon, læring og utvikling i sentrum. Snart slippes den også til IT-utviklere og andre som ønsker å bruke kildekoden.
– Border Go-prosjektet lanseres under #hack4no, som er Kartverkets innovasjonsdager 27. og 28. oktober. Kartverket ønsker at den åpne kildekoden kan føre til økt verdiskapning og innovasjon, som kan bli til nytte for samfunnet, sier prosjektleder Kenneth Bahr i Kartverket.

Finne eiendomsgrenser
Bestillingen som Norkart skal løse, etter en anbudsrunde tidligere i vinter, er følgende: Utvikle en prototyp på en applikasjon basert på AR (=augmented reality) og Tango-teknologien til Google i kombinasjon med Kartverkets datasett (høyde-/laserdata, kartdata, matrikkeldata og ortofoto).
Målet er at det skal være mulig å finne grensepunkter og -linjer utendørs ved hjelp av AR-teknologi og Kartverkets datasett.
– Det er en stor entusiasme for Border Go i teamet vårt. Det er gjort store fremskritt med å utvikle AR-teknologien til en fornuftig kostnad. Googles Tango-teknologi har en akseptabel kostnad og teknologien virker lovende. Vi ser også nå at Apple følger etter og lanserer AR-kit for iOS, sier prosjektsjef Petter Nyquist hos Norkart.

Bedre teknologi
Tango-teknologien er en plattform for AR-teknologi, som per i dag kan brukes på to tilgjengelige Android-mobiler.
– Tidligere AR- problemer med dårlig sensorer har gitt store unøyaktigheter og feilaktig posisjonering. Det ser ut til å være løst i Tango-teknologien, og vi sitter igjen med en god teknologi som virker veldig lovende, sier utvikler Rune Aasgaard i Norkart.
Staten bidrar til innovasjon
Drømmescenarioet for Kartverket er at Border Go-prosjektet skal motivere til mer innovasjon og verdiskapning. Prosjektlederen i Kartverket understreker at dette er et utviklingsprosjekt, der læring er hovedmålet.
– Vi lærer mye selv og håper nå etter lansering at andre utviklingsmiljøer kan benytte kildekoden til nytte for samfunnet, som en effekt av Border Go-prosjektet, sier Kenneth Bahr.
Norkart mener at AR-teknologien kan motivere til nysatsinger innenfor eiendomsoppmåling, bygge- og planarbeid i det offentlige. Det at staten motiverer til innovasjon, trekkes frem som positivt.

Dette er en forkortet og noe redigert versjon av en artikkel i Posisjon #3 2017, opprinnelig skrevet av Kartverket.

Annonser